NYTS

OUR TEAM

NEW YORK TAMIL SANGAM

CORE COMMITTEE  (2021 -2023)

RAMASUBBU RAMMOHAN

PRESIDENT

KUMARAPPAN ANNAMALAI

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

KATHIRVEL KUMARARAJA

VICE PRESIDENT

RAMASUBBU RAMMOHAN

PRESIDENT

KUMARAPPAN ANNAMALAI

EXECUTIVE VICE PRESIDENT

KATHIRVEL KUMARARAJA

VICE PRESIDENT

DR BALA SWAMINATHAN

SECRETARY

CHINNADURAI PERIYASAMY

TREASURER

SHANMUGAVEL MADURAI

JOINT SECRETARY

DR BALA SWAMINATHAN

SECRETARY

CHINNADURAI PERIYASAMY

TREASURER

SHANMUGAVEL MADURAI

JOINT SECRETARY

KAVITHA KRISHNAKUMAR

JOINT TREASURER

KAVITHA KRISHNAKUMAR

JOINT TREASURER

NEW YORK TAMIL SANGAM

ADVISORY COMMITTEE

DR M N KRISHNAN

KANCHANA POOLA

ALBERT CHELLADURAI

DR M N KRISHNAN

KANCHANA POOLA

ALBERT CHELLADURAI

VIJAY D VIJAYAKUMAR

RANGA PURUSHOTHAMAN

VIJAY D VIJAYAKUMAR

RANGA PURUSHOTHAMAN

NEW YORK TAMIL SANGAM

LITERARY COMMITTEE

ALFRED THIAGARAJAN

CHAIR

PRABHA BALA

SUBATHRA SIVARAM

ALFRED THIAGARAJAN

CHAIR

PRABHA BALA

SUBATHRA SIVARAM

INDU RAO

UMA RAMKUMAR

INDU RAO

UMA RAMKUMAR

NEW YORK TAMIL SANGAM

CULTURAL PROGRAMS COMMITTEE

SRIVANI SENTHIL

HEMA SARMA

BASKAR VENKAT

SRIVANI SENTHIL

HEMA SARMA

BASKAR VENKAT

SUBRAMANIAN GANDHI

SUBRAMANIAN GANDHI

NEW YORK TAMIL SANGAM

TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS COMMITTEE

VASANTHAKUMAR.V

CHAIR

LAKSHAMANAN.V

MANIGANDAN KANAGASABAI

VASANTHAKUMAR.V

CHAIR

LAKSHAMANAN.V

MANIGANDAN KANAGASABAI

RAMESH NARAYANASAMY

RAMESH NARAYANASAMY

NEW YORK TAMIL SANGAM

PUBLICATIONS COMMITTEE

VIJAYRAM VIJAY KUMAR

ANBU SELVAM

IYYAPPAN MUNUSAMY

VIJAYRAM VIJAY KUMAR

ANBU SELVAM

IYYAPPAN MUNUSAMY

RANJITH SUBRAMANIAN

RANJITH SUBRAMANIAN

NEW YORK TAMIL SANGAM

HOSPITALITY COMMITTEE

SANGEETHA KRISHNAN

GANIMOZHI BASKARAN

KALYANI NATRAJAN

SANGEETHA KRISHNAN

GANIMOZHI BASKARAN

KALYANI NATRAJAN

GURUSAMY RENGASAMY

KARTHIKEYAN BALAKRISHNAN

GURUSAMY RENGASAMY

KARTHIKEYAN BALAKRISHNAN

NEW YORK TAMIL SANGAM

CHARITY COMMITTEE

ARCOT THIYAGARAJAN

CHAIR

ARCOT THIYAGARAJAN

CHAIR